Monday, September 28, 2009

INSTITUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN TAMADUN CHINA

Konfucius mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. Tujuan utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orang-orang yang paling berupaya dalam negeri tersebut.

Tugas pemerintah sesebuah negeri harus diberikan kepada orang-orang berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka.Tetapi pada zaman Dinasti, raja-raja dan pemerintah-pemerintah mendapat jawatan mereka secara turun temurun. Manakala seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan menunjuk arah yang betul kepada seorang pemerintah yang buruk akhlaknya.

Konfusius juga menegaskan kepada perkara menggulingkan seorang pemerintah yang menyeleweng dalam tanggungjawab dan tingkahlakunya. Antara karya penting karangannya ialah:
I. Shu Ching
II. Catatan Musim Bunga & Musim Luruh (Spring and Autumn Annals)
III. Buku Tentang Perubahan (Book of Change)

Kepentingan Konsep Ren Dalam Falsafah Politik Konfusius.
Ren atau sifat berperikemanusiaan (humanisme) ditunjukkan melalui perasaan cinta & kasih sayang terhadap manusia lain.Seorang manusia yang sebenar-benarnya mencintai manusia lain tentu akan memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas moralnya dalam masyarakat.
Bagi Konfusius, Ren dianggap sebagai satu kebaikan moral yang paling tinggi & mengaplikasikan konsep ini kepada bidang politik.Ini penting bagi mewujudkan negara yang aman damai dan masyarakat yang harmoni.Seseorang itu cuma mempunyai satu matlamat hidup iaitu memasuki birokrasi kerajaan melalui kejayaan dalam peperiksaan awam. Sistem peperiksaan awam diadakan sepanjang zaman dinasti Han & Sung di negeri China. Sistem sedemikian memperkukuhkan lagi taggapan bahawa seseorang kelas bawahan perlu mengejar mobiliti sosialnya ke kelas atasan melalui pembelajaran klasik. Kemudian sistem peperiksaan awam dibubarkan dan sekolah-sekolah baru ditubuhkan kesemuanya menawarkan pembelajaran barat.Sama ada seseorang itu pemerintah itu berfahaman liberal, demokrasi, komunisme atau fasisme, perasaan cinta & kasih sayang kepada rakyat akan menghalang pemerintah tersebut daripada perbuatan kejam, zalim atau tidak adil terhadap rakyat yang berada di bawah pentadbiran dan kawalannya.

RUJUKAN
1. Lok Chong Hoe, Tamadun Cina,Falsafah , Pandangan Hidup dan Aspek-aspek Kesenian, Pulau Pinang, USM, 1998.

2. Joseph Needham,Science and Civilization in China, Cambridge , Cambridge University Press,1954.

No comments:

Like TITAS

Followers

Subhanallah!

Anda Suka Blog Ini???

Beri Sokongan