e-TITAS

e-TITAS

Jika anda ingin "copy dan paste" bahan-bahan di blog ini,
anda perlu memberi sokongan kepada blog ini dengan membeli:

eTITAS ONLINE : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

eTITAS (nota) : melebihi 500 halaman (RM20.00)
Koleksi slide powerpoint : Melebihi 100 ppt (RM10.00)
Soalan-soalan ISL dan ujian akhir (mirip peperiksaan sebenar)
secara interaktif (skor automatik bagi soalan objektif
dan contoh jawapan bagi soalan struktur dan esei) (RM10.00)

eTITAS + Slide PPT + ISL/Ujian Interaktif TITAS

secara Online (RM20 + RM10 + RM10 = RM40.00)

OFFER OFFER OFFER

HANYA

RM20.00

DAPATKAN SEGERA kerana OFFER ini akan ditamatkan pada bila-bila masa.


Sekiranya anda berminat, sila Klik Sini!
Borang Daftar Agen boleh diisi di Sistem e-TITAS


eTITAS Tamadun Islam dan Tamadun Asia OLL khusus untuk pelajar di Institut Pendidikan Tinggi kerana ia merupakan subjek teras bagi semua pelajar IPT sama ada di universiti atau institut pendidikan guru (IPG). eTitas ini disusun untuk memudahkan para pelajar mendapatkan nota dalam bentuk esei dan slide powerpoint ( untuk pembentangan ). Anda boleh print atau edit nota-nota yang diperlukan, tidak perlu menaip semula bagi soalan tugasan/ assignment.

Isi Kandungan dalam eBook ini :


1.Pengenalan Ilmu Ketamadunan dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

1.1 Konsep Tamadun

1.2 Definisi

1.3 Ciri-ciri Tamadun

1.4 Objektif


2.Konsep Asas Tamadun Islam

2.1 Definisi

2.2 Prinsip

2.3 Sumber

2.4 Matlamat Tamadun Islam


3. Interaksi Antara Pelbagai Tamadun (Melayu,China, India dan Jepun)

3.1 Nilai-nilai universal antara tamadun

3.2 Persamaan dan Perbezaan

3.3 Contoh-contoh interaksi dalam sejarah (Bahasa, Kesenian dan Kesusasteraan


4. Islam dan Tamadun Melayu

4.1 Peranannya dalam pembinaan Tamadun Melayu

4.2 Teori Kedatangan Islam

4.3 Kesan dan Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu

4.4 Peranan Islam Dalam Pembinaan Tamadun Melayu


5. Tokoh-tokoh Tamadun Islam dan Asia

5.1 Islam

5.2 China

5.3 India

5.4 Jepun


6. Interaksi Tamadun asia dan relevannya di Malaysia dan dunia

6.1Tamadun Cina dalam pemantapan tamadun Malaysia dan dunia

6.2 Kekuatan tamadun cina sebagai sumber rujukan

6.3 Iktibar dari tamadun India: pandangan semesta dan nilai-nilai relevan dengan Malaysia

6.4 Sumbangan tamadun Jepun dari aspek politik, agama dan pendidikan yang relevan kepada Malaysia


7. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat

7.1 Hegemoni Barat dan globalisasi - Media-ekonomi-politik-sosial-hak asasi manusia

7.2 Krisis Alam sekitar

7.3 Persepsi jihad

7.4 etika dalam sains

7.5 kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara

8. Prinsip-Prinsip Islam Hadhari:

8.1 Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi

8.2 Kerajaan yang adil dan beramanah

8.3 Rakyat yang berjiwa merdeka

8.4 Penguasaan Ilmu pengetahuan

8.5 Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif

8.6 Kehidupan berkualiti

8.7 Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita

8.8 Keutuhan budaya dan moral

8.9 Pemeliharaan alam sekitar

8.10 Kekuatan pertahanan


Sekiranya anda berminat, sila Klik Sini!


Penghantaran link untuk pendaftaran akan dibuat secepat mungkin setelah pembayaran dibuat. Terima kasih.

Like TITAS

Followers

Subhanallah!

Anda Suka Blog Ini???

Beri Sokongan