Thursday, December 4, 2008

Nilai-Nilai Universal Antara Tamadun

INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI

TAMADUN ISLAM
 Tamadun Islam yang berasaskan ajaran al-Quran memberi kepentingan dalam hubungan kekeluargaan.
 Hubungan anak-anak dengan ibu bapa berasaskan kepada hak dan tanggungjawab.
 Islam menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan sejak anak itu di dalam kandungan.
- Ibu bapa bertanggungjawab memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak-merangkumi pendidikan agama dan kemahiran.
- Anak-anak tidak boleh menderhaka terhadap ibu bapa kerana keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibu bapa.
- Konsep keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga Islam.

TAMADUN CHINA
-Keluarga merupakan unit asas dalam tamadun China.
-Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China-pentingkan hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa.
-Konsep ‘li’ menekankan 5 jalinan hubungan sesama manusia:-
a) hubungan maharaja dengan rakyat
b) hubungan bapa dengan anak
c) hubungan abang dengan adik
d) hubungan suami dengan isteri
e) hubungan kawan dengan kawan
-Anak-anak tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapa.
-Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang-bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang dan ibu bapa yang telah meninggal.

TAMADUN INDIA
-Unit penting dalam tamadun India.
-Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian, di samping menjadi penerus zuriat.
-Keluarga bersama ialah bentuk yang paling menonjol dalam sistem kekeluargaan India.
-Walaupun hubungan darah yang dikiradaripada anggota lelaki daripada keluarga yang sama merupakan asas ikatan kekeluargaan tetapi yang lebih penting ialah ikatan yang didasarkan oleh perasaan kasih sayang dan rasa hormat.


KOMUNITI

TAMADUN ISLAM
-Komuniti atau masyarakat adalah unit yang penting dalam tamadun Islam.
Ikatan sesama anggota komuniti tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, malah hubungan sesama agama(ukhwah) dan hubungan sesama manusia yang merangkumi hubungan orang Islam dengan jiran yang bukan Islam.
-Tamadun Islam menggariskan hak dan tanggungjawab individu Islam terhadap jirannya dan peringkat-peringkat ikatannya dengan jiran tersebut.
-Asas hubungan individu dalam Islam:-
a) ikatan kekerabatan
b) persamaan agama
c) ikatan kemanusiaan
-Hubungan sesama anggota masyarakat berasaskan konsep egalitarian bermaksud sama rata.
-Dalam pengertian sebenar ajaran Islam, tidak wujud sistem kelas dalam masyarakat-tidak membezakan kdudukan lelaki dan wanita.
-Konsep sama rata wanita dalam Islam ialah berdasarkan konsep keadilan.
Ini bermakna fungsi dan peranan wanita adalah merangkumi bidang pekerjaan yang sesuai dengan sifat kewanitaan dan fizikalnya.

TAMADUN CINA
-Pembentukan komuniti cina banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat cina-kuasa lelaki dan bapa.
-Sistem kekerabatan berasaskan hubungan darah.
-Sistem kelas dalam komuniti ditentukan oleh tahap pendidikan dan kemahiran.

TAMADUN INDIA
-Berbeza daripada tamadun lain, komuniti dalam tamadun India mempunyai peraturan yang ketat.
-Sistem sosial dan komuniti berasaskan sistem kasta.
-Penentuan kasta seseorang adala secara ascribed iaitu diwarisi daripada nenek moyang.
-Sistem kasta turut menentukan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan dan layanan yang patut diberikan kepada individu tersebut.
-Sistem kasta mempengaruhi semua aktiviti kehidupan dalam komuniti.
-Konsep dharma ditekankan dalam hubungan sesama anggota masyarakat.
-Dharma menggariskan fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota.

No comments:

Like TITAS

Followers

Subhanallah!

Anda Suka Blog Ini???

Beri Sokongan